Νέα συνεργασία με τον Ισπανικό οίκο CARPYEN.New collaboration with CARPYEN.

Νέα συνεργασία για το PLACED για την αποκλειστική διάθεση των προιόντων του γνωστού Ισπανικού οίκου CARPYEN.
Ο Ισπανικός οίκος CARPYEN με την εμπειρία 65 χρόνων που διαθέτει έχει αναδεχτεί τα τελευταία έτη σε μια από τις πλέον αναγνωρίσιμες εταιρείες φωτισμού στην Ισπανία .
www.carpyen.com

New collaboration for PLACED for the exclusivy distribution of CARPYEN.
CARPYEN with more than 65 years of experience has become one of the leaders in the Spanish Lighting Markets and a well know brand all over Europe.
www.carpyen.com